Partijen

In het platform zijn vertegenwoordigd de volgende partijen:
  • Belastingdienst (Centrum voor Kennis en Communicatie);
  • Boom uitgevers Den Haag;
  • Raad voor de rechtspraak;
  • Logius/KOOP (namens Ministerie van Binnenlandse Zaken);
  • EY;
  • Sdu Uitgeverij;
  • Wolters Kluwer;
  • Stipp;
  • PAUC (Platform Advocaten Uitgevers Contacten).

Dit zijn partijen die als bron, leverancier, respectievelijk gebruiker van juridische informatie een substantiŽle rol spelen.

Het secretariaat van het overlegplatform en de daaraan gerelateerde facilitaire werkzaamheden is door de Stuurgroep uitbesteed aan Stipp.